foto: Peter Kasbergen

 

Anneke:

\"Op 19-jarige leeftijd begon ik met dirigeren. Mijn eerste orkest was het jeugdorkest van muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Alblasserdam. Dit orkest heb ik na ruim 15 jaar en 18 jaar lidmaatschap van de fanfare wegens tijdgebrek in januari 2005 vaarwel moeten zeggen. In deze periode heb ik ontzettend veel geleerd en ervaring op kunnen doen, waar ik de vereniging en haar toenmalige dirigent, Henk Bonenkamp, zeer dankbaar voor ben.

Momenteel ben ik als dirigent werkzaam bij een viertal verenigingen:


Fanfareorkest O.N.S. (Overwinning Na Strijd - Nieuwendijk)
In augustus 2000 werd ik dirigent van het fanfareorkest Overwinning Na Strijd (www.fanfare-ons.nl), dat momenteel uit ca. 45 muzikanten bestaat. Na diverse schoolprojecten op de plaatselijke basisschool en de door mij ontwikkelde ITBV-cursus is het aantal leerlingen flink gegroeid en is er zelfs sinds november 2003 een heus opleidingsorkest, dat ik tot zomer 2013 ook zelf gedirigeerd heb.
Fanfare O.N.S.  heeft naast de reguliere concoursen en concerten, een aantal succesvolle concerten verzorgd tijdens de feestweken: ONS Promsconcert m.m.v. Marjolein Keunig, 2 koren en diverse vocale solisten en ONS Bevrijdingsconcert m.m.v. Thé Lau, regionale en plaatselijke vocalisten en een projectkoor, waarbij ik de algehele leiding had, zowel organisatorisch als muzikaal. Ook de Musicalnight in 2009, was een groot succes. In mei 2010 werd weer een leuk evenement muzikaal opgeluisterd, namelijk De Juf\\\\\\\'s Dinnershow, een eetevenement met diverse zangsolisten en een band. In 2011 behaalde fanfare O.N.S op het Altena Streekfestival de tweede plaats in de Middenklasse. In 2012 was er een concert in poppodium Xinix en één met het Mannenkoor OG. In 2013 was er o.a. een Uitwisselingsconcert met het Orkest Rond de Merwe en de Orthense Harmonie. Bijna elk jaar doet het orkest met het Altena Streekfestival in de Middenklasse, eens per 2 jaar spelen we met Kerst in de kerk en in 2015 mochten we op een bondsconcours met een mooie eerste prijs naar huis. Ook in 2016 werd fanfare O.N.S. eerste in de Middenklasse. In mei 2017 was er het project \\\\\\\"Maestro\\\\\\\" waarbij 5 BN-ers (bekende Nieuwendijkers) in het voetlicht traden als \\\\\\\'dirigent\\\\\\\'. In een tot concertzaal omgetoverde Sporthal De Iris, genoten zo\\\\\\\'n 400 luisteraars van een fantastisch concert! In samenwerking met de Regenboogschool lopen er diverse muziekprojecten in groep 4, 5 en 6 en is het ledenaantal stabiel groeiende!

Repetities zijn op woensdagavond 19.30-ca. 21.45 uur in Ons Huis, Rijksweg 202C, Nieuwendijk. Meer info vindt u op: www.fanfare-ons.nl

    

www.fanfare-ons.nl


Orthense Harmonie (Den Bosch)
Vanaf 26 februari 2012 ben ik als dirigent aangesteld voor de Orthense Harmonie. De harmonie (ca. 40 muzikanten) heeft jaarlijks een aantal, min of meer vaste, concerten: een buitenoptreden in Den Bosch, de seizoenssluiting rondom of in het Nico Schuurmanshuis en het opluisteren van een Kerstviering.Tot slot vinden er met enige regelmaat uitwisselingsconcerten plaats met andere verenigingen, als het even kan ook in het buitenland, zoals Duitsland en Hongarije. In oktober 2012 werd het 80-jarig bestaan gevierd met een Jubileumconcert en voorjaar 2013 werd er gemusiceerd in Nieuwendijk met het Orkest Rond de Merwe (symfonieorkest) en Fanfare O.N.S. In november 2014 gaf het orkest een fantastisch Solistenconcert  in de Kentering in Rosmalen, met veel \\\\\\\"eigen\\\\\\\" solisten en vibrafonist Vincent Houdijk. In december 2015 is er voor de vijfde maal acte-de-présence gegeven in het Provinciehuis in Den Bosch, waar de Orthense Harmonie, Gemengd Koor \\\\\\\'s Hertogenbosch honderden toehoorders (waaronder de Commissaris van de Koning en de Bisschop) begeleidden in de jaarlijkse Kerstsamenzang. In 2016 werd een mooi Spaans Concert gegeven in de Azijnfabriek en dit jaar staat een Jubileumconcert op het programma. Sinds januari 2014 is er ook een jeugdorkest dat inmiddels bestaat uit zo\\\\\\\'n 20 kinderen en is er ook een \\\\\\\'instaporkestje\\\\\\\' gestart!
De Orthense Harmonie repeteert elke zondagochtend van 10.30 uur tot 12.30 in het Nico Schuurmanshuis, Ketsheuvel 50 in Orthen, Den Bosch. Het jeugdorkest speelt eens per 14 dagen vooraf aan de repetitie ook onder mijn leiding.
www.orthenseharmonie.nl.


 
Boso Wind Orchestra Excelsior (Beusichem)
Sinds 8 mei 2012 ben ik de dirigent van het Boso Wind Orchestra in Beusichem.
Het Boso Wind Orchestra is het harmonieorkest binnen Muziekvereniging Excelsior. De naam van dit onderdeel komt voort uit de vroegere naam van Beusichem, Boso.
Het BWO bestaat uit ca. 35 muzikanten en speelt zeer gevarieerde, doch expliciet publieksvriendelijke muziek. Dit kan popmuziek zijn zoals Rood van Marco Borsato of de beste hits uit de jaren \\\\\\\'80. Maar ook een modern gearrangeerd klassiek stuk wordt op de lessenaar gezet, Big Band muziek enz. Zowel voor muzikanten als publiek is er altijd voor ieder wat wils.
Het BWO is altijd in maart te zien en te horen tijdens het voorjaarsconcert, altijd met een Thema.  (thema 2013 musical/2014 TV-tunes en -series/2015 Bevrijding/Vrijheidsconcert/2016 Ibiza-party/2017 Cruise) In het najaar is het orkest te horen tijdens een koffie- of uitwisselingsconcert. Om het jaar wordt óf een Kerstconcert óf een Nieuwjaarsconcert -natuurlijk in sfeer- georganiseerd. Sinds 2008 geeft het BWO ook samen met groep 5 van de plaatselijke basisschool in april een concert (project \\\\\\\"Blazersbende\\\\\\\") voor de nodige jaarlijkse verjonging. Op Koningsdag en andere dorpsactiviteiten is het orkest te meermaals te bewonderen op de plaatselijke muziektent. 


Het BWO repeteert iedere dinsdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in \\\\\\\'t Zoetzand, Zoetzandselaan 1 te Beusichem.
www.excelsior-beusichem.nl

 

Harmonieorkest Sint-Willibrordus  (Diessen)
Per 13-1-2014 ben ik aangesteld als dirigent van harmonie St. Willibrordus in Diessen. Dit orkest bestaat uit ca. 40 muzikanten van uiteenlopende leeftijden en niveaus. Naast de opluistering van de Oudejaarsmis en het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert, traditioneel op de eerste zondag van januari, zijn er geen vaste concerten, maar wordt er gestreefd naar een groter concert in het voorjaar en één in het najaar. Dat kan variëren van een concert met de gehele vereniging tot een uitwisselingsconcert met een ander orkest. Verschillende projecten met jeugd zijn gestart en ook dit jaar is er weer een blazersklas. Traditioneel laten zijn van zich horen bij het einde-seizoensconcert in Baarschot of Diessen. De muziek is zeer gevarieerd, muzikaal uitdagend, doch publieksvriendelijk. In april 2016 werd het Diessense publiek getrakteerd op een reis om de wereld, met muziek uit diverse landen e werelddelen, met zang en zelf in combinatie met DJ Ruud werd een nummer uitgevoerd. In het najaar was er een uitwisselingsconcert gepland met de harmonie uit Riel. In 2017 was er een mooi Moederdagconcert op het Vrijthof in Hilvarenbeek met zangers en zangeressen. In 2016 werd gestart met een (klein) jeugdorkestje dat twee-wekelijks een half uurtje (onder mijn leiding) op maandagavond repeteert.

De Harmonie repeteert op de maandagavond in zalencentrum Hercules, Rijtseweg 1 in Diessen van 20.00 tot 22.00 uur.

 www.harmoniestwillibrordus.nl

Anneke Konings-Kros

Vijverstraat 23

4255 HE Nieuwendijk

+31 (0)183 405465

info@annekekoningskros.nl


Copyright © 2016. All Rights Reserved.